รายละเอียดสินค้า

ที่แปะท่อ กันเศษผม เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 cm